Untitled‎ > ‎

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK LABORATUVARI

AGL TANITIM FİLMİArttırılmış Gerçekliğin Eğitimde Kullanımı

Gerçek bir öğrenme deneyimi her zaman gereklidir, daha fazla duyunun dâhil edildiği öğrenmeler daha güçlü olmaktadır. Bu bağlamda arttırılmış gerçeklik eğitim için gelişmekte olan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır (Lai & Hsu, 2011; Luckin & Fraser, 2011). Artırılmış gerçeklik teknolojisi 1960’larda Ivan Sutherland ve öğrencilerinin Harvard ve Utah üniversitelerinde bilgisayar grafikleri üzerine başlattıkları çalışmaların 1970’li yıllarda geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Resmi olarak ilk kullanım imkanını Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve NASA’da bu teknoloji 1990’lardan sonra yaygınlaşarak daha geniş kitlelere ulaşmıştır (Feiner, 2002). Artırılmış gerçeklik teknolojisi sanal gerçeklik teknolojisinin temel alındığı ve gerçek dünya ortamıyla etkinlikler gerçekleştirilmesini sağlayarak maliyet ve güvenlik gibi sebeplerle mümkün olmayan durumların deneyimlenmesi için imkân tanıyan bir ortam olarak görülmektedir. Artırılmış gerçekliğin öğrenme ve öğretim için sunduğu yeni olanaklar eğitimciler tarafından zaman içerisinde kabul edilmiştir. Sanal nesneler ve gerçek ortamların birlikteliği öğrencilerin karmaşık mekânsal ilişkiler ve soyut kavramları anlamalarına yardımcı olmaktadır (Arvanitis vd., 2007). Artırılmış gerçeklik, öğrencilerin yaşadıkları gerçek dünya ile öğrenme ortamlarını birleştirerek sorunsuz bir şekilde öğrenilen bilgi ve becerinin uygulanmasına izin vermektedir. Öğrenen öğrencilerin kolayca gurup içerisinde kendi bilgi ve tecrübelerini paylaşabiliyor olmasından dolayı artırılmış gerçeklik ortamlarında bilginin aktarımını hedefleyen yüz yüze etkileşim imkânı bulunmaktadır (Lave & Wenger, 1991). 
    Artırılmış gerçeklik ve geleneksel sınıf uygulamaları arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar arttırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrencilerin öğrenmelerini arttırdığını ortaya koymuştur (Freitas & Campos, 2008; Kerawalla, Luckin, Seljeflot, & Woolard, 2006). Bazı yazarlar, eğitim materyali ile doğrudan etkileşim sağlaması nedeniyle arttırılmış gerçekliğin vücut hareketleri ve duyuları da içerikle içselleştirerek kinestetik öğrenmeyi gerçekleştirdiğini iddia etmektedir (Seo, Kim & Kim, 2006).
     Artırılmış gerçekliğin eğitimde kullanılması üzerine yapılan çalışmalar bu teknolojinin sadece öğrenme üzerindeki etkisini incelemeyip öğrenmeyi destekleyen diğer unsurlara etkisini de incelemiştir. Örneğin; Di Serio, Ibáñez ve Kloos’un (2013) İspanya’da ortaokul seviyesindeki öğrencilerle yaptığı artırılmış gerçekliğin öğrencilerin motivasyonuna etkisi çalışmasında, öğrencilerin derse karşı dikkat, ilgi, güven ve memnuniyetlerinin arttığı gözlemlenmiştir. 
    Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sınıf ortamında kullanılabilirliği üzerine çalışma yapan Cuendet, Bonnard, Do-Lenh ve Dillenbourg (2013) yaptıkları çalışmayla artırılmış gerçeklik çalışmalarının sadece laboratuvar ortamında değil, sınıf ortamında yapılacak düzenlemelerle de gerçekleştirilebileceğini göstermeye çalışmıştır. Çalışmaları kapsamında İsviçre’de meslek eğitimi veren lise düzeyindeki bir okulun sınıflarında düzenlemeler yaparak artırılmış gerçeklik uygulamalarının sınıf ortamında kullanılabilirliğini test etmişlerdir. Yapılan çalışma artırılmış gerçeklik teknolojisi ürünlerinin, sınıfı diğer derslerde de kısıtlamadan ve ders işlenişini engellemeden kullanılabileceğini göstermiştir.
    Ülkemizde eğitimcilerin artırılmış gerçeklik üzerine yaptıkları çalışmalar, bu yeni teknolojinin tanıtımı amacıyla hazırlanan alan yazın taraması çalışmaları ve eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanımı konusunda deneysel çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çetinkaya ve Akçay’ın (2013) "Eğitim Ortamlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları" adlı çalışmalarında artırılmış gerçeklik kavramını, eğitimde kullanımını ve uygulama örneklerini ele aldıkları görülmektedir. Eğitim alanında artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerine ülkemizde yapılan deneysel çalışmalara örnek olarak ise Abdüsselam ve Karal’ın (2012) yapmış oldukları “Fizik öğreniminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf Manyetizma konusu örneği” çalışmaları ele alınabilir. Deney ve kontrol gruplu olarak yapılan bu çalışmada, deney grubuna artırılmış gerçeklik uygulaması etkinlikleri gerçekleştirilirken, kontrol gruplarına ise sınıf ve laboratuvar ortamlarında MEB müfredatına uygun çalışmalar yürütülmüştür. Çalışma sonucunda deney grubunun başarı düzeyinin artmış olduğu gözlenmiştir.
    Sonuç olarak artırılmış gerçekliğin eğitim ortamlarında kullanımının fiziksel etkileşimi yaşatarak öğrenmeyi destekleyeceği düşünülmektedir.


ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR

H2O MOLEKÜL OYUNU


VSEPR MODEL


PERİYODİK CETVEL


GÜNEŞ SİSTEMİ ve DÜNYAÜRÜN PAKET SEÇENEKLERİPaket 1:
 • 1 adet Arttırılmış Gerçeklik Gözlüğü
 • 1 adet Bilgisayar
 • 10 adet hazır uygulama
 • 5 adet okula özgü uygulama (6 ay içerisinde teslim edilir)

Paket 2:
 • 2 adet Arttırılmış Gerçeklik Gözlüğü
 • 1 adet Bilgisayar
 • 10 adet hazır uygulama
 • 5 adet okula özgü uygulama (6 ay içerisinde teslim edilir)

Paket 3:

 • 2 adet Arttırılmış Gerçeklik Gözlüğü
 • 1 adet Bilgisayar
 • 1 adet 3B Yazıcıdan oluşan Donanım
 • 3 adet farklı renklerde filament (3B yazıcı için)
 • 10 adet hazır uygulama
 • 5 adet okula özgü uygulama (6 ay içerisinde teslim edilir)

Paket 4:

 • 2 adet Arttırılmış Gerçeklik Gözlüğü
 • 1 adet Bilgisayar
 • 1 adet 3B Projektör ve Pasif Gözlükler
 • 1 adet 3B Yazıcıdan oluşan Donanım
 • 3 adet farklı renklerde filament (3B yazıcı için)
 • 10 adet hazır uygulama
 • 5 adet okula özgü uygulama (6 ay içerisinde teslim edilir)

Paketlere Ek Olarak (İsteğe Bağlı):

 1. Ekstra Arttırılmış Gerçeklik Gözlükleri
 2. Okula özgü yeni uygulamalar

Ücretsiz Hizmetler:

 1. Sistem kurulumu ve kurum içi kullanım eğitimleri
 2. Genel amaçlı tasarlayacağımız eğitim uygulamaları (Her yıl en az 5 uygulama)
 3. Yazılım güncellemeleri

Fiyat ve detaylı bilgi için: 
e-posta: ozuag@nihiliovision.com
Tel: 0530-0686819

Comments